1 - Tên đề tài :
Thực trạng và giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
2 - Mã số
3 - Thời gian thực hiện
18 tháng, từ 08/2013 đến 01/2014
4 - Cấp quản lý
Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa
5 - Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Đỗ Đình Hiệu

Danh sách thành viên tham gia chính:

PGS.TS Trần Văn Bình – ĐHBK Hà Nội

ThS. Lê Vũ Toàn – Trường Quản lý KH&CN – Bộ KH&CN

ThS. Lê Anh Đức – Bộ Công thương

TS. Nguyễn Vân Anh

KS. Lê Văn Chương – Việc Chiến lược Chính sách KH&CN

6 - Cơ quan chủ trì đề tài

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0373.720819 Fax: 0373.718168

E-mail: hhdnthanhhoa@gmail.com

Website: hhdnthanhhoa.vn

Địa chỉ: Tầng 6 - Toà nhà VCCI- 597 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ TP Thanh Hoá

7 - Cơ quan phối hợp

Trường Quản lý KH&CN – Bộ Khoa học và công nghệ

Viện Kinh tế Quản lý – Đại học Bách Khoa Hà Nội

8 - Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chung:

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng để đề xuất được hệ thống giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mục tiêu cụ thể:

  • Điều tra, đánh giá hiện trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bản tỉnh Thanh Hóa.
  • Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  • Xây dựng được hệ thống giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVVtỉnh Thanh Hóa.
  • Tổ chức triển khai hỗ trợ cho 12 doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc đánh giá, lựa chọn đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiến tiến ISO, đăng ký quyền sở hữu công nghiệp ...